ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಮಸ್ತಿ ಬಳಿಕ ಬದಲಾಗುವುದು ಯಾಕೆ..? ಕೊಲ್ಲುವುದೂ ಯಾಕೆ..?

ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯುವ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ, ಕೊನೆಗೆ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬದುಕು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕಾಲೇಜು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪರಸ್ಪರ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸುತ್ತಾಡುವುದು, ಮೈಗೆ ಮೈ ತಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೋಲ್ಲಾಸ ಪಡೆಯುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ಅವರು ಸಮಾಜದಿಂದಲೇ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜವೇ […]