ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲು ಪ್ರವಾಸ ಮಿಸ್ ಆಗದೆ ಇರಲಿ..!

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥನು ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. ಈ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಮಣೀಯವಾದ ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಮನಿಸದೆ ಇರಬಹುದು. ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನೋಡುವ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋದಾಗ ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಸವಿಯೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲು ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. […]