ಭಾರತೀಯರನ್ನೇ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಉಕ್ರೇನ್ ಸೈನಿಕರು..! ಮಾನವ ಗುರಾಣಿ ರೀತಿ ಬಳಕೆ..!!

ರಷ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ನಡೆದರೆ ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್‌ನಿಂದಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿರುವ ರಷ್ಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತವರು ನಮ್ಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಡೆಗೂ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ.‌ […]