ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ದು ಬಂಗಾರ ಕದ್ದ ಬಿಹಾರಿ..!

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರ ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲನ್ನೇ ಕಾಣದ, ಮನೆಯಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುವ, ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅರ್ಥಾತ್​ ಮಧುಮೇಹ, ಶುಗರ್​​ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಜನರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಪ್ರಯೋಗ […]